Jag gör en hälsoanalys för att hitta obalanserna i din kropp, och därefter lägger vi tillsammans upp en plan för läkning. Detta för att få en så bra bild som möjligt av hur du mår och vad som behöver göras.

ES-Complex

ES-Complex kombinerar en rad medicinsk-teknologiska undersökningsmetoder, och ser mätningarna i förhållande till varandra, men visar också enskilda värden. Man får en bild av kroppens homeostas (jämviktstillstånd). Att kartlägga kroppens processer är grundläggande för att hjälpa kroppen till att lösa hälsoproblem, oavsett vilken behandlingsmetod man väljer. Mätningen ger grundlag för vilka livsstilsändringar som är viktigast för att förebygga hälsoproblem och för att få kroppen i bättre balans.

ES-Complex är en vidareutveckling av EIS, och använder 4 olika grundmetoder för att mäta det man annars hade behövt 7 apparater till. Både varje metod och hela ES-Complex är medicinsk godkänd. I loppet av bara två minuter utförs alla följande undersökningar:

 • EKG – HRV för hjärtaktivitet.
 • HRV för det sympatiska och parasympatiska systemet.
 • Pulsvågsanalys för cirkulationssystemet.
 • Pletysmografmätning för olika syre värden.
 • Bioimpedans för fettprocent och vätska i och utanför cellerna.
 • Phase Angel för cellvolt och cellaktivitet.
 • EIS för cellaktivitet, ämnesomsättning och organfunktion.
 • EIS (Electro Interstitial Scan) för pH värden i vävnader.
 • Statistisk värdering av många hjärt-kärl problem.
 • Kartläggning av insulinresistens och sockeromsättningen.
 • Statistisk värdering av en rad vanliga hälsoproblem.
 • Differentiering mellan orsaker och kompensationer.
 • Homeostas värdering av olika system och funktioner.
 • Uträkning av totalt hälsotillstånd (total homeostas).
 • Uppföljningstest visar effekten av hälsoåtgärder man gör.

Kvantmedicinsk behandling

Reglerar och stimulerar processer i kroppen till självläkning. Med hjälp av denna behandling triggar man kroppens självläkande mekanismer för att lösa det som inte är som det skall vara i kroppen, konkreta problem, psykiska problem, latenta problem, stress m.m. Man jobbar med orsaken till symtom och även för att förebygga problem. Effekten av behandlingen är tydligt mätbar med apparaterna som används vid hälsoanalysen. Utmaningen är att veta vad som skall behandlas, därför behövs först en hälsoanalys för att kartlägga hur det står till i kroppen och vad som är viktigast att fokusera på. Behandlingsapparaten har också en undersökningsfunktion men detta är bara en undermedveten respons på det stimuli som kroppen utsätts för.

VA/Röstanalys

Detta är en revolutionerande programvara som ger en inblick i en persons känslomässiga tillstånd, emotionella problem, personlighet och om det finns psykosomatiska kopplingar. Eftersom varje människa är unik kan röstinspelningen variera något, men tar normalt ca 4 minuter. Rösten har miljontals triggers och från detta har VA kartlagt 3000 nyckel triggers. Det är dessa om filtreras under inspelningen och analyseras. Man mäter förändringar i röstfrekvensmönstret. Allt detta tolkas i förhållande till en referensdatabas. Det är både hög noggrannhet och hög reproducerbarhet. Det går sedan att få behandling via ljudfiler.

Kroppsstimulator

Används med fördel tillsammans med Medithera. På 15 minuter får man blodcirkulation tillsvarande 1 timmas konditionsträning. Detta ger mer syre till cellerna, bättre kondition, ökad lymfcirkulation, och reducerad fara för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. I tillägg till detta sker det rörelse i ryggraden som ökar flexibiliteten och styrkan i ryggen. Detta kan hjälpa mot ryggproblem och små skevheter kan korrigeras. Behandlingstiden är 15-20 minuter.

Medithera/magnetfältsmadrass

Medithera magnetfältterapi är ett aktivt behandlingsystem för optimalisering av kroppen på cellnivå.

Fördelar:

 • Stressreduktion och generell balansering av alla organ och alla vävnader, samt vårt bioenergetiska fält.
 • Optimalisera alla kroppens celler i förhållande till permeabilitet, metabolism, molekylära svängningar, celldelning och energi.
 • Möjlighet för att öka cellaktivitet och sätta fart på kroppens många processer.
 • Reducera strålningsuppladdning av elektrosmog och annan strålning som laddar upp kroppen dagligen.

Medithera ökar ämnesomsättningen och syresättningen av cellerna blir mer effektiv. Detta i sin tur främjar läkning och ökar välbefinnandet. Natrium/kaliumpumpen balanseras som styr natrium och kalium in och ut ur cellerna. Detta är viktigt för den elektriska laddningen i kroppen. Behandlingstiden är mellan 10-20 minuter.